• Holder Wikipedia faglig kvalitet som informasjonskilde i naturfag? 

      Nilsen, Svenn Arne (Master thesis, 2009-11-10)
      I skolesammenheng har man bruk for ulike kilder til kunnskap, og Wikipedia er i denne sammenheng et alternativ. Wikipedia er et nettleksikon som er blitt en populær informasjonskilde, og som har hatt en kraftig økning med ...