• Undervisningsplan: Militært instruktørkurs klasse C/lastevogn 

      Lunde, Stian; Nordeide, Eirik; Spangen, Eivind E. (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
      Forsvarets vognførerutdanning og vognførersertifisering er viktig for å sikre at Forsvarets personell er i stand til å utføre sine oppdrag på en tilfredsstillende måte i inn- og utland. Det er også en vesentlig del av ...