• Final Cut for videojournalister: Final Cut Server arbeidsflyt og videoredigering i Final Cut Pro. 

   Nygård, Ståle A.; Sørli, Håvard (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Learning object, 2010-10-27)
   Dette kompendiet er i utgangspunktet skrevet for studenter som studerer emnet videojournalistikk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, men de fleste temaer er såpass generelle at det også fungerer fint som en introduksjon til ...
  • Git på HiNT: en innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT 

   Nygård, Ståle A. (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Learning object, 2012-09-19)
   Dette kompendiet er i laget som en innføring i bruk av versjonskontrollverktøyet Git på Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT) sine datasaler på Steinkjer. Kompendiet er hovedsakelig myntet på studenter som går studiet Spill ...
  • Mobil-TV og events 

   Sørli, Håvard; Nygård, Ståle A.; Ringseth, Briger (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-10-29)
   Dette prosjektet hadde som mål og finne svar på hvorvidt mobil-tv-tjenester kan berike et arrangement/event samt finne effektive produksjonsmetoder for aktører som ønsker å levere slike tjenester. For å finne svar på ...
  • Synliggjøring av festivaler ved hjelp av multimedieteknologi 

   Sørli, Håvard; Nygård, Ståle A. (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;120, Others, 2010-08-17)
   Under Steinkjerfestivalen 2009 ble det gjennomført en omfattende medieproduksjon i samarbeid med ansatte og studenter på Høgskolen i Nord- Trøndelag, og lokale mediebedrifter. Medieproduksjonen dannet et utgangspunkt for ...