• Ungdom, Youtube og trafikkopplæring 

      Olsbø, Aleksander; Pedersen, Trond (Kandidatoppgave 2010;, Student paper, others, 2010-10-27)
      Formålet med denne kandidatoppgaven er å få svar på følgende problemstilling: Hvordan mener ungdom at trafikkrelaterte filmer på YouTube påvirker dem? Oppgaven er bygd opp rundt et forskningsopplegg som ble gjennomført ...