• Kundedrevet innovasjon 

      Kleven, Kjersti; Ottesen, Laila (Master thesis, 2015-11-09)
      På hvilken måte kan bruk av kundeverksted være en hensiktsmessig metode for utvikling av dialogen med kundene? med følgende forskningsspørsmål: 1. Hvordan kan man legge til rette for at tilbyder og kunde deler kunnskap ...