• Læring i jagerflymiljøet gjennom prosedyrer, praksis og kropp. 

      Owesen, Vidar Løw (Master thesis, 2015-10-27)
      Denne studien setter søkelys på læring i jagerflymiljøet. Gjennom observasjoner og intervju av 6 jagerflygere ved en jagerflyskvadron i Bodø ser jeg nærmere på hvilke læreprosesser som bidrar til å utvikle prestasjoner i ...