• Selvoppfatning og kjøreatferd 

      Midtgard, André Lockert; Pedersen, Kurt; Aasen, Stian (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-22)
      Denne studien har som hensikt å øke vår egen kunnskap om temaene selvoppfatning og kjøreatferd, og sammenhengen mellom disse. Som kommende trafikklærere ser vi nytten av å ha en større bevissthet rundt disse begrepene og ...