• Finansiell risikostyring i Cermaq ASA 

      Olafsson, Sturla Eikeset; Rødde, Marius Bjørngaard (Bachelor thesis, 2012)
      Temaet for denne oppgaven er risikostyring av finansielle risikofaktorer. Vi har valgt å knytte temaet opp mot Cermaq, og oppgaven tar sikte på å finne ut til hvilken grad Cermaq tar hensyn til markedsrisiko og ...