• Innovasjon i helsesektoren 

      Rønning, Frank (Master thesis, 2010-10-06)
      Norge har et helsevesen av forholdsvis høy internasjonal standard og også en god medisinsk industri, både med lokal og internasjonal forankring. For å takle alle utfordringer med en stor andel aldrende befolkning, samhandling, ...