• Kvedarkor 

      Randers-Pehrson, Sigrid (Master thesis, 2011-01-04)
      Utforsking av stemmebruk, klang, teknikk og ornamentikk i folkesang i Nord-Norge. Formidling av folkemusikk/folkesang i kor via improvisasjon.