• Kvalitetsforandringer i oppdrettet torsk (Gadus morhua L.) om sommeren 

      Reinholdtsen, Trude Gjæver (Master thesis, 2010)
      Codfarmers har fått gjentatte klager fra sine kunder om dårlig kvalitet på oppdrettstorsken om sommeren. Av denne årsak ble formålet med denne oppgaven å undersøke om der var noen variasjoner i kvaliteten om sommeren. For ...