• Innovasjon i en globalisert kunnskapsøkonomi 

      Rokne, Arne Gunnar Setså; Stokvik, Hanne (Master thesis, 2010)
      Problemstillingen i denne oppgaven er: ”Hva fremmer innovasjon i virksomheter i en globalisert kunnskapsøkonomi”. Oppgaven er en konseptuel generalisering, der hensikten har vært å skape ansatser til en teori for innovasjon ...