• Jektefart på museum 

      Søfting, Erika; Hutchinson, Alan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Artikkelen tar for seg design og grep ved utformingen av den nye faste utstillingen om jektefarten i det nye Jektefartsmuseet i Bodø. Artikkelen fokuserer på de fem kjernefortellingene som danner bakteppe for formidlingen. ...