• Endringsprosesser i Karlsøy kommune 

      Sørensen, Jan-Hugo; Nilsen, Oddbjørn (Master thesis, 2012)
      Tematisk omhandler denne oppgaven endringsprosesser i Karlsøy kommune i Troms fylke, og hvilke forhold som påvirker endringsprosesser i kommunen. Den overordnede problemstillingen ble innledningsvis formulert slik: Hva ...