• Barns følelse av mestring i barnehagen 

      Sandstedt, Christin (Student paper, others, 2012-03-05)
      Tema for fagoppgaven min er "Barns følelse av mestring i barnehagen". Barns følelse av mestring i hverdagen er viktig for barnets lærelyst og utvikling av en positiv selvfølelse. Som førskolelærer er det viktig for oss å ...