• Skolebiblioteket. Læringsrommet i skolens hjerte 

      Nøst, Trude Marian; Sivertsen, Guri Marjane (Master thesis, 2014-10-14)
      Denne masteravhandlingen handler om organisasjonsutvikling i skolen med aksjonsforskning som tilnærming. Den beskriver en læringsprosess for å utvikle ny kunnskap om skolebibliotek. Problemstillingen formulerte vi som et ...