• En nordområdepolitikk om alt -- eller ingenting? 

      Pedersen, Torbjørn; Skagestad, Odd Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      I denne studien ser vi nærmere på hva som har skjedd med det som en gang var et utenriks- og sikkerhetspolitisk fokus, rettet mot våre umiddelbare nærområder i nord. Vi spør: I hvilken grad er dagens nordområdepolitikk ...