• Er det overføringsverdi av læring i simulator til lærevogn, på trinn 2? 

      Olsen, Kent; Skogestad, Magnus (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-29)
      Denne kandidatoppgaven omhandler forskning angående vår problemstilling, der vi spør om det er overføringsverdi av trening i simulator til kjøring i bil. Prosessen begynte da vår bilgruppe deltok i et simulatorprosjekt og ...