• Ser du studenten? : en dannelsesreise mot kvalitet i handling 

      Solvoll, Hilde Holm (Master thesis, 2011)
      I denne oppgaven, rettes søkelyset mot undervisningsformer som kan gi kvalitet i utdanningen av sykepleiestudenter, ved små og store fakultet. Hensikten har vært å øke fokus på studentene i deres læreprosess. Kvalitetsreformen ...