• Avgangselevers valgkriterier ved valg av høyere utdanning 

      Steinslett, Øyvind (Master thesis, 2013)
      Hensikten med denne undersøkelsen har vært å frembringe kunnskap som kan benyttes når universiteter og høgskoler skal beskrive seg selv og sine studietilbud overfor potensielle studenter fra videregående skoler. Undersøkelsen ...