• Fosen Regionråd og utviklingsledelse - i går, i dag og i morgen 

      Sundet, Rita Elizabeth (Master thesis, 2010-10-06)
      Min avhandling fokuserer på styret i Fosen Regionråd (ordførerne) og rådmannsgruppens erfaringer med samarbeidsprosesser. Mitt hovedfokus i avhandlingen er de utviklingsmål som må ligge til grunn for koalisjonen skal ...