• Årsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner. En prospektiv studie 

      Værdal, Heidi; Bratberg, Grete Helen; Haugdahl, Hege Selnes (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Forsinkelser og strykninger ved elektive operasjoner hindrer optimal drift og kan være en påkjenning for pasienter. Målet med studien var å identifisere og beskrive de faktiske årsaker til forsinkelser ved elektive ...