• Medvirkning som drivkraft i lærings- og innovasjonsarbeid 

      Hannevig, Lise; Valsø, Signe (Master thesis, 2010-10-06)
      Denne masteravhandlingen handler om medvirkning som verdi og medvirkningsbaserte metoder som strategi for å styrke lærings- og innovasjonsprosesser. Forskningsstudien ble gjennomført i, og i samarbeid med, barnehagevirksomheten ...