• Myter og realiteter - likestilling i barnehagen 

      Børve, Hege Eggen; Verstad, Berit; Voll, Anne Lise Sandnes (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-12-11)
      Med utgangspunkt i to påstander om barnehagen som kan karakteriseres som myter, nemlig at "Barnehagen er en kvinneverden!" og "Kvinner og menn velger forskjellige barnehager!" reises spørsmålet om dette er myter om barnehage ...