• Enhetsledernes utfordringer ved lokalsykehus 

      Dalsaunet, Lise Beate (Master thesis, 2015-11-09)
      Oppgaven har følgende problemstilling: Hvilke lederutfordringer har enhetsledere på lokalsykehus i en hverdag der kvantitet fremstår som viktigere enn kvalitet? Til denne problemstillingen er det knyttet fire forskningsspørsmål: ...