Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchreiner, Randi Wikran
dc.date.accessioned2010-12-20T14:27:57Z
dc.date.available2010-12-20T14:27:57Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140055
dc.descriptionMasteroppgave i rehabilitering - Høgskolen i Bodø, 2008
dc.description.abstractFormålet med denne kvalitative studien er å belyse erfaringer personer utsatt for traumatisk hjerneskade har når de kommer tilbake til arbeid etter skade. Jeg har hatt et ønske om å Ta frem den enkeltes "stemme" og synliggjøre deres erfaringer fra arbeidslivet og hverdagslivet. Selvom hovedfokus var på jobb var det naturlig å også trekke inn hverdagslivet, fordi arbeidsdagen også virker inn på livet som sådan. Jeg hadde også et ønske om å sette søkelys på en gruppe som det er gjort lite forskning i forhold til. Store deler av den forskningen jeg har funnet har vært basert på kvantitative undersøkelser og det har vært en hovedtyngde av forskning på skader av alvorlig grad, og mindre på lett skade. På grunn av dette har vært vanskelig å måle mine funn opp mot tidligere forskning og jeg etterlyser mer forskning i forhold til lett traumatisk hjerneskade. Resultatene fra det empiriske materialet viser at traumatisk hjerneskade påvirker fundamentale områder i livet til informantene som deltok i studien. Det flere fremhever som viktig er betydningen av å Ta en kartlegging og medisinsk avklaring på hvorfor de opplever problemer slik som de gjør. Deres vansker er usynlige for andre, og både de selv og primær lege tror det skal bli bra igjen. Flere sliter for å opprylle forventningene de kjenner på jobb, og før de rar en avklaring på hvorfor de sliter er det vanskelig å forstå og forholde seg til skaden. Informantene peker også på at det er lite kunnskap hos primær legene om hvilke tilbud som kunne ha hjulpet dem. De har på en måte selv tatt legen rolle med å finne disse tilbudene og brukte mye krefter og energi på å organisere og koordinerer sin egen prosess. Informantenes erfaringer fra arbeidslivet er ikke entydige, men enkelte trekk går igjen spesielt hos tre av dem. I tillegg til individuelle vansker har disse tre nedsatt hukommelse. Dette gir store utfordringer i arbeidet deres, og for to av dem ble vanskene så store at de valgte å trekke seg ut av den jobben de hadde. Erfaringene disse tre forteller om viser at det er store utfordringer i forhold til å tilrettelegge for nedsatt hukommelse og andre kognitive utfall. Studien viser at identitet i forhold til arbeid endres for noen av informantene etter at de kommer tilbake til jobben etter skade. De fremhever at forventinger knyttet til deres roller på arbeid er vanskelige å innfri. Flere trekker også frem hvordan arbeidslivet griper inn i deres fritid og forhold til familien. Ved at de bruker mye energi på jobb har de mindre overskudd til å delta på sosiale aktiviteter og mindre å bidra med i forhold til familielivet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectrehabiliteringen_US
dc.titleDet var som jeg hadde fem ballonger i lufta og bare to hender og så forsvant ballongene : en kvalitativ studie om å være i jobb etter en traumatisk hjerneskadeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US
dc.source.pagenumber82en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel