Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Karianne Sørgård
dc.date.accessioned2013-09-12T06:21:40Z
dc.date.available2013-09-12T06:21:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140133
dc.descriptionMasteroppgave i sosiologi - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg portrettjournalistens rolle og aktivitet, og baserer seg på kvalitative dybdeintervjuer intervjuer med åtte journalister med erfaring fra sjangeren. Utgangspunktet er at portrettintervjuet er en særegen journalistisk sjanger, med sine spesielle utfordringer. Teksten problematiserer forhold som rollekrav, dialektikken mellom å være personlig og profesjonell i rollen, arbeidsmetoder, rammer for intervjusituasjonen og journalisten, samt utfordringer i intervjusituasjonen. Problemstillingen er drøftet opp mot symbolsk interaksjonisme, med vekt på Erving Goffmans teorier om rollespill og samhandling. Resultatet av undersøkelsen viser flere spesifikke rollekrav knyttet til portrettjournalisten, samt at en stor grad av «personlige» elementer bringes inn i rollen. Samtidig har journalisten et høyst profesjonelt fokus. Det er videre pekt på den store betydningen av grundige forberedelser, og at det eksisterer redaksjonelle og sjangermessige utfordringer knyttet til rammer. Intervjusituasjonen framstår som til dels regelbunden, dels fri, med sterk vektlegging av samhandling journalist og intervjuobjekt i mellom. Det er videre vist til en rekke spesielle utfordringer for portrettjournalisten i intervjusituasjonen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectsosiologino_NO
dc.titleEn forståelsesfull faen? : en kvalitativ undersøkelse av portrettjournalistens rolle og aktivitetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record