Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Tommy
dc.contributor.authorJohnsen, Torstein Aase
dc.date.accessioned2009-11-12T11:44:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140230
dc.descriptionStudentarbeid i entreprenørskap og småbedriftsledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractVerden har i underkant av det siste året opplevd en finanskrise på størrelse med den i 1987. Mange både store å små bedrifter har gått konkurs eller blitt lagt ned. Folk kjøper færre nye biler, reiser mindre og har byttet champagnen med pappvin. Konkurransen mellom bedriftene har blitt hardere både nasjonalt og internasjonalt. For å møte denne nå enda tøffere konkurransen er det viktig at Norge har fokus på entreprenørskap og nyetableringer av bedrifter. For å kunne ha fortsatt vekst må det startes flere bedrifter enn det legges ned. Vi vil undersøke om utdannelse har effekt på hva slags intensjoner økonomer utdannet fra Handelshøgskolen i Bodø har mot å starte bedrifter. Ettersom entreprenørskap er viktig nå, kanskje i større grad enn på lenge, vil vi vite i hvor stor grad denne gruppen vil være kandidater for å starte bedrifter. Vi har kommet frem til følgende problemstilling: "Hvor viktig er utdannelse for entreprenørskapsintensjoner blant ferdigutdannede økonomer?" Vi har undersøkt interessante faktorer for å se på hva som påvirker intensjoner mot entreprenørskap. For å forklare intensjoner har vi brukt Ieak Ajzens (1991) teori om planlagt atferd S0111 plattform, Her har vi sett på faktorer som holdninger, subjektive normer og oppfattet mestringskontroll som kan forklare intensjon. Videre har vi primært sett på i hvor stor grad utdannelse innen entreprenørskap har effekt på intensjoner og her brukt læringsteori som grunnlag. Læringsteori bundet opp mot entreprenørskap finnes det lite av, og vi har derfor vært nødt til å basere deler av denne litteraturen på empiri. For å innhente informasjon utarbeidet vi et spørreskjema som vi fikk svar på gjennom intemett. Vi sendte ut 431 brev og purret gjennom SMS noe som resulterte i at vi fikk 280 svar. Analysen ble gjennomført ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS 17.0 for Windows til å gjennomføre blant annet frekvensanalyser, reliabilitetstester, korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse, prinsipal komponentanalyse og krysstabulasjon. Resultatene forklarer sammenhengen mellom de faktorene vi har undersøkt opp mot intensjoner. Undersøkelsen viser at vi mr støtte for 5 av 7 hypoteser. Vi finner sammenheng mellom utdanningsvariablene, og at de kan forklare 3,8
dc.format.extent5355601 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.titleEntreprenørskap blant ferdigutdannede økonomer : hvor viktig er utdannelse?en
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record