Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Linn-Mari
dc.contributor.authorKristoffersen, Sanne-Mari
dc.date.accessioned2009-11-10T10:52:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140254
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractVi ser at de samfunnsendringene som er skjedd, fra da Norge gikk fra å være et jordbrukssamfunn til å bli et industriland, kan ha vært med på å øke de sosiale behovene hos menneskene. Mange jobber i dag i lukkede bedrifter, og har trolig ikke like god kontakt med naboer og sambygdinger som da vi var et jordbrukssamfunn. Derfor trenger man kulturelle aktiviteter som kan være en arena som er en pådriver til sosialt samvær og nettverksbygging. Ettersom BNP har økt, har vi i dag betydelig større muligheter til å investere i goder som kulturelle aktiviteter. I denne oppgaven legger vi vekt på hva de kulturelle aktivitetene har å si på det sosiale fellesskapet, samt identitet og omdømme. Vi har forsøkt å vise dette gjennom eksempler på kulturelle begivenheter i Saltdal kommune, og knytte disse opp mot teori og funn gjort ute i felten. Kort forkalert har vi funnet ut at en persons identitet blir påvirket gjennom arv. Denne arven, har i vårt tilfelle, vært engasjement rundt dugnadsarbeid. Gjennom frivillig dugnadsarbeid, har innbyggerne i Saltdal et felles mål, som igjen fører til et fellesskap og gruppeidentitet. Dugnadsarbeid utøves eksempelvis ved store kulturelle arrangement som "Blåfrostfestivalen", som besøkes av innbyggere fra andre nærliggende kommuner. Disse publikummerne danner seg så et bilde av Saltdal, som igjen vil påvirke Saltdals omdømme. Dette viser at det er en gjensidig avhengighet mellom begrepene identitet og omdømme, og at kulturelle arrangement er en pådriver for begge disse begrepene.en
dc.format.extent4713942 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.titleSaltdal, mulighetens bygd : hvordan er kulturelle arrangementer med på å fremme identitet og omdømme i Saltdal?en
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record