Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPettersen, Silje
dc.date.accessioned2010-10-25T07:37:38Z
dc.date.available2010-10-25T07:37:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140262
dc.descriptionBacheloroppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2010
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven tatt sikte på å studere kvinnelige entreprenørers vekstambisjoner. I den forbindelse har jeg valgt å trekke noen sammenlikner med mannlige entreprenører. Oppgaven starter med diskusjon rundt begrepet vekstambisjoner, og hva som skiller menn og kvinner i deres ønske om vekst i sine foretak. Deretter fortelles det om finansiell, sosial og menneskelig kapital, samt hva som skiller menns og kvinners ressurser innen kapitaltypene. Den første problemstillingen er følgende: l) Hvilke skjevheter finnes det blant kvinnelige og mannlige grundere når det kommer til vekstambisjoner og finansiell, sosial og menneskelig kapital? Deretter presenterer jeg forventninger om hvordan finansiell, sosial og menneskelig kapital kan påvirke kvinners vekstambisjoner. Den andre problemstillingen er følgende: 1. Hvilken sammenheng er det mellom kvinners vekstambisjoner og finansiell, sosial og menneskelig kapital? Dette er en kvantitativ undersøkelse, og statistikkprogrammet SPSS har blitt brukt som verktøy for å svare på forskningsspørsmålene. SPSS har blitt brukt for å analysere sekundærdata som består aven omfattende spørreundersøkelse som ble sendt ut til nyetablerte bedrifter i 2002, og hvor 1048 respondenter returnerte spørreskjemaet. Det kommer i denne oppgaven frem at kvinner har lavere vekstambisjoner enn menn, og at de har mindre ressurser innen finansiell, sosial og menneskelig kapital. Lavere inntekt, dårligere grunnlag for å ta opp lån, mindre yrkeserfaring og mindre muligheter til å frita seg fra hverdagslige forpliktelser som barn og hushold er noen av funnene her. Videre kommer det frem at vekstambisjoner hos kvinner påvirkes av ressurstilgangen innenfor de ulike kapitaltypene. Dermed er det gjennom kapitaltypene man må ta veien for å legge det mer til rette for at kvinnelige grundere skal ha større ambisjoner om vekst. Større satsing på etablererstipender, stimulering til mer utradisjonelle utdanningsveier og bedre tilrettelegging i forhold til for eksempel barnehagetilbud er noen av tiltakene som kan gjøres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectentreprenørskap
dc.subjectsmåbedriftsledelse
dc.titleVekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere : en kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskapen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber63en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel