• Vinmonopolet : en statseid omdømmevinner 

      Rosting, Monica; Schjelderup, Sidsel (Master thesis, 2012)
      I vår masteroppgave har vi fordypet oss i fagområdet omdømme. Omdømme blir betegnet som summen av hvordan omgivelsene oppfatter virksomheten. I dette perspektivet er begrepet tillit sentralt. Innenfor litteraturen om tillit ...