Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Ole Morten
dc.contributor.authorKarlsen, Merethe Hennie
dc.date.accessioned2012-07-31T08:17:23Z
dc.date.available2012-07-31T08:17:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140453
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en del av MBA-studiet ved Universitetet i Nordland. Bakgrunnen for valg av tema er knyttet til at en av forfatterne er ansatt i bedriften denne utredningen omhandler. Bedriftens navn er LT Tech AS. Denne bedriften er en ny aktør i et eksisterende marked. Vi vil presentere bedriften nærmere litt senere i oppgaven. Vi vil se nærmere på hvilke muligheter denne bedriften har for å få en lønnsom vekst. LT Tech har hovedkontor og verksted i Tromsø, beliggende på Tromsø Lufthavn Langnes. Dets kjerneområde er leveranse av teknisk vedlikehold av luftfartøy. Herunder fly og helikopter. Som nevnt tidligere er dette selskapet nylig etablert. Det var aktivt fra 1.september 2011. Selskapet er et heleid datterselskap av Lufttransport AS. LT Tech er i dag det som var teknisk avdeling i Lufttransport AS inntil 1.september 2011. Vi vil som nevnt tidligere komme med nærmere presentasjon av både mor- og datterselskap litt senere i oppgaven. Denne oppgaven er avslutningen av vårt MBA-studie som vi påbegynte høsten 2010. Høsten 2011 hadde vi strategisk ledelse som fag. Dette faget syntes vi var meget interessant, og vi hadde en mening om at dette faget ga rom for å bruke noe av det vi samlet hadde lært i dette studiet. I dette faget skrev vi en oppgave om intern analyse av en bedrift. Vi fant dette spennende, og bestemte oss da for at vi ville bruke temaet ved å skrive en masteroppgave innen Strategi og ledelse. Bedriften ønsker som ny aktør å skape grunnlag for verdiskapning i fremtiden. Vi vil i denne oppgaven studere nærmere hvilke strategiske muligheter de har for å nå de målene som de har satt seg. De har gått fra å være en avdeling i en større organisasjon, til å være en enhet med fullt ansvar for sin egen inntjening. Med dette som utgangspunkt har vi formulert følgende problemstilling: «Hvilke strategiske muligheter har LT Tech AS for å oppnå fremtidig verdiskapning?» For å kartlegge bedriftens muligheter og utfordringer vil vi i første omgang studere bedriftens interne faktorer. Dette for å kartlegge hvilke ressurser de innehar, og for å identifisere hvilke mangler som vil være essensielle å gjøre noe med. En helt avgjørende faktor er å skape varige konkurransefordeler for bedriften.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsledelseno_NO
dc.subjectmbano_NO
dc.titleStrategisk analyse av en ny aktør i et etablert marked : en studie av LT Tech ASno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record