• Endring av motiver for miljøarbeid gjennom påvirkning og handling 

      Åsheim, Steven (Master thesis, 2007)
      Denne masteroppgaven har hatt som formål å sette fokus på hva som pavirker motivasjon og miljøarbeid i bedrifter som er miljøsertifisert. Under tittelen "Endrirzg av motiver for miljgarbeid gjennom påvirkning og haazdli~zg" ...