• Anbud på hurtigbåt- og pasienttransporttjenester 

      Fossbakk, Ivan Ole; Sundsfjord, Torstein Vik (Master thesis, 2012)
      I 1994 ble samferdselsloven endret slik at ved kjøp av kollektivtransport, kunne det offentlige bruke anbud. Det har skjedd en utvikling fram til i dag, siden anbud har blitt den eneste tillatte anskaffelsesmetoden. På ...