• Verdsettelse av North Energy ASA 

      Annely, Hilde Marie; Knedal, Jonas Engen (Master thesis, 2012)
      Masteroppgaven tar for seg verdsettelse av det Nord Norske oljeselskapet North Energy. Hensikten med oppgaven er å sette en verdi på selskapet. Basert på to forskjellige verdsettelsesteknikker ønsker vi å se om dagens ...