• Service som differensieringsstrategi 

      Kristiansen, Hege (Master thesis, 2010)
      ”Service som differensieringsstrategi” er en oppgave som tar for seg problemstillingen Hva må til for å implementere service som differensieringsstrategi? Forskningsspørsmålene i oppgaven er: Hva er sentrale service ...