• Nyansatt : velkomst, opplæring og sånt 

      Kristiansen, John (Master thesis, 2008)
      Utgangspunktet for denne oppgaven er den prosessen som finner sted i forbindelse med opplæring og sosialisering av nyansatte. Hvordan kan denne støtte opp om de intensjonene som lå bak ansettelsen samt hjelpe bedriften til ...