• Prising av futureskontrakter : Fish Pool ASAs laksederivater 

      Lundring, Rune A. (Master thesis, 2010)
      I denne oppgaven skal jeg se på sammenhenger mellom spot- og futurespriser innenfor den relativt ny etablert markedsplassen til Fish Pool ASA. Markedsplassen ble åpnet for handel første gang 16. mai 2006. Dette var da ...