• Gjenkjøp, og elementer som påvirker en bedrifts arbeid med gjenkjøp 

      Ovesen, Karianne; Schartum-Hansen, Per (Master thesis, 2007)
      Vi har i denne oppgaven tatt for oss temaet gjenkjøp, og elementer som kan påvirke norske bedrifters arbeid med gjenkjøpsprosjekter. Med de mulighetene gjenkjøp fører med seg fant vi det veldig interessant å undersøke ...