Show simple item record

dc.contributor.authorNygaard, Henrik
dc.date.accessioned2007-11-13T16:16:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140558
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2007en
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å beregne et verdiestimat for DNO sin egenkapital, og basert på dette komme frem til en anbefaling om kjøp eller salg. Jeg har med denne utredningen foretatt strategisk og regnskapsbasert verdsettelse av DNO ASA. Gjennom den strategiske analysen har jeg diskutert mulige konkurransemessige fortrinn for selskapet I fremtiden, til tross for at det hersker stor usikkerhet knyttet til potensielle substitutter og intern rivalisering I bransjen. Interne ressurser som organisasjonskultur, kompetanse og omdømme er svært viktige for den fremtidige suksess, og det er viktig at DNO prøver så godt de kan å ivareta disse ressursene, slik at de kan skape varige konkurransemessige fortrinn I fremtiden. Gjennom regnskapsanalysen fant jeg ut at selskapet har en god likviditet og soliditet, samtidig som at rentabiliteten har vært bra de siste årene. Ut ifra den strategiske regnskapsanalysen utarbeidet jeg et fremtidsregnskap og fremtidsbalanse, slik at jeg kunne foreta en fundamental verdsettelse av DNO. Jeg kom frem til et estimat på kroner 44,63 per aksje, mot børskursen på 53 den 31.05.06. Min anbefaling ble derfor å selge eventuelle aksjer I porteføljen, da aksjen er overpriset. Videre utarbeidet jeg en sensitivitetsanalyse, hvor jeg fokuserte på endringer I oljepris og produksjonsvolum. Aksjekursen er svært følsom overfor endringer I disse størrelsene, og man er nødt til å være klar over dette ved en eventuell handling.en
dc.format.extent293186 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectfinansieringen
dc.subjectinvesteringen
dc.titleStrategisk analyse & regnskapsbasert verdsettelse av Det Norske Oljeselskap ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record