Show simple item record

dc.contributor.authorSakariassen, Geir
dc.date.accessioned2012-09-28T09:10:11Z
dc.date.available2012-09-28T09:10:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140794
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractTema for oppgaven er den såkalte ”OVDS-saken”; saken der Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA (OVDS), og noen mellomledere ble tiltalt og dømt for bedrageri i 2004. Statens vegvesen (SVV), representert ved Nordland vegkontor og Økokrim tok ut tiltale og kjørte rettssak mot selskapet OVDS og fem mellomledere. Oppgaven er etnologisk i sin tilnærming og bygger på intervju og samtaler av en av mellomlederne som ble domfelt, representant fra vegvesenet, samt studert ”OVDS-dommen” og lest relevant litteratur på området ”Økonomisk kriminalitet”. Min problemstilling tenderer mest mot sosial konstruktivisme, fordi det vil være vesentlig å ta hensyn til problemene med representasjon av sosiale tilstander og endringer av disse. Videre vil jeg bruke en kvalitativ tilnærming for å få svar (funn) på oppgavens problemstilling. Den kvalitative analysen fokuserer mest mot forståelse der den kvantitative i langt større grad fokuserer på forklaringer. Skal, etter beste evne, se på problemstillingen med et objektivt syn. Dette blir i seg selv en stor utfordring, fordi mange forskere mener at det ikke finnes vitenskapelige resultater som kan rettferdiggjøre en distinksjon mellom en subjektiv og en objektiv verden. Hovedfokuset i oppgaven blir å se på problemstillingen med ”økonomiske briller”. Kildene i oppgaven er hovedsakelig tidligere økonomidirektør i OVDS og tidligere økonomikonsulent i SVV.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectlogistikkno_NO
dc.subjecttransportno_NO
dc.titleØkonomisk kriminalitet : økonomisk innhold, rapporteringsmetode og staffasje i OVDS saken! : en studie av et bedrageri kasusno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record