Show simple item record

dc.contributor.authorTande, Pål M.
dc.contributor.authorMunch-Ellingsen, Jens P.
dc.date.accessioned2010-04-12T11:31:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140934
dc.descriptionMastergradsoppgave i helseledelse (EMBA) - Høgskolen i Bodø, 2010
dc.description.abstractBeredskap er en av de viktigste oppgavene for spesialisthelsetjenesten. Beredskap som tjeneste oppfyller kravene til det klassiske samfunnsøkonomiske fellesgode. Sykehusstrukturen i Nord-Norge er sannsynligvis bedriftsøkonomisk ulønnsom, men kan likevel være samfunnsøkonomisk lønnsom. Differansen mellom disse to perspektivene må identifiseres og samordnes dersom kravene til god virksomhetsstyring skal oppfylles. Beredskap er en betydelig kostnad ved mange mindre sykehus og frembringer en behandlingskapasitet som er større enn behov i befolkningen. Den store ressursbruken på en desentralisert beredskap gjør at det blir etablert en stor kapasitet for behandling ved lokalsykehusene kanskje på bekostning av den behandling som må gjøres på de største sykehusene, dette er spesielt fremtredende innen kirurgi. Det foreligger lite kunnskap om hva beredskap koster og hvordan det griper inn i sykehus enes driftsmessige forhold noe som vanskeliggjør god virksomhetsstyring innen sektoren. Mange benchmarking prosjekter tar ikke hensyn til beredskap og har derfor begrenset verdi som styringsinformasjon. Likeledes er det vanskelig å definere de økonomiske kostnadene ved beredskap og dette medfører problemer med rettferdig fordeling av ressursene i spesialisthelsetjenesten. Dagens finansieringssystem basert på DRG tankegang og innsatsstyrt finansiering forskyver fokus fra dette problemet. Bidraget fra denne oppgaven er å øke kunnskapen på dette feltet.en
dc.format.extent3306042 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjecthelseledelseen
dc.subjectembaen
dc.titleInnsatsstyrt finansiering og beredskap : et dilemma mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk perspektiv i styring av spesialisthelsetjenestenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record