Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Morten Ormøy
dc.date.accessioned2013-09-12T08:53:45Z
dc.date.available2013-09-12T08:53:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141173
dc.descriptionStudentarbeid i havbruksdrift og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å forsøke å se hvilke utfordringer man kan støte på ved utsett av laks i sjø ved lave sjøtemperaturer, og hvordan man kan optimalisere produksjonsplanleggingen for en matfiskavdeling i et oppdrettsselskap. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 8. januar 2013 til 30. april 2013. Det ble ved den daglige røktingen av 5 merder innsamlet data om sjøtemperatur, antall dødfisk, og mengde fôr som ble utfôret. Disse dataene ble sammenlignet med tilsvarende data fra utsett i 2009 og 2011. Sammenligningen viste en signifikant dårligere tilvekst i 2013-generasjonen sammenlignet med 2009- og 2011-generasjonen, hvor gjennomsnittstemperaturen var betraktelig høyere. Dødeligheten i 2013-generasjonen var meget lave, faktisk lavere enn i både 2009- og 2011-generasjonen, tross i mye lavere temperatur gjennom hele perioden. Det viste seg også at dødeligheten steg signifikant i en periode hvor sjøtemperaturen lå under 3-4 grader celsius, før den sank når temperaturen økte igjen, noe som kan tyde på at toleransegrensen for atlantisk laks på denne størrelsen ligger rundt denne temperaturen. Konklusjonen er at selv om veksten er signifikant dårligere ved lave sjøtemperaturer, er ikke dødeligheten noe høyere, noe som gjør et vinterutsett mulig for å optimalisere en produksjonsplan innen produksjon av matfisk.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjecthavbruksdriftno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.titleUtsett av laks ved lave sjøtemperaturerno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel