• Logopedens møte med barn med spise- og svelgvansker 

      Ellingsen, Kari (Master thesis, 2013)
      min oppgave har jeg beveget meg inn på et logopedisk felt som for mange er ganske ukjent. Jeg vil rette min oppmerksomhet mot dysfagi - svelgvansker hos barn, som er et relativt nytt fagområde innenfor tradisjonelllogo ...