• Å se meninga i arbeidet 

      Rydland, Kirsten Marie (Master thesis, 2012)
      Fra jeg begynte i arbeidslivet har arbeidet vært en viktig del av mitt liv. Fordi det er viktig for meg, har jeg også et behov for at det skal være en mening med, og mening i, arbeidet jeg utfører. Derfor har jeg også ...