Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Hilde Birgitte
dc.date.accessioned2012-03-05T09:56:10Z
dc.date.available2012-03-05T09:56:10Z
dc.date.issued2012-03-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145378
dc.description.abstractTema for fagoppgaven er valgt i forhold til temaet refleksjon av den tause kunnskapen personalet er i besittelse av i barnehagen. Alle er i besittelse av taus kunnskap, men ikke alle har en formell kunnskap. Allikevel kan alle ha like "godt lag" med det de gjør. Det er mange vinklinger og fokuseringer i forhold til taus kunnskap det kunne vært valgt, men her vil fokuset være på refleksjon, til videre læring. På grunn av størrlesen på oppgaven, må jeg la være å ta for meg en del tema som kan være likeså relevant for tematikken. Temaet er sett i lys av de teoretikerne jeg har valgt å sette fokus på fordi det de sier er relevant i forhold til oppgavens tema, samt de ansattes bruk av for eksempel: Hvordan bruker de pedagogiske lederne refleksjon i forhold til den tause kunnskapen? For å finne ut hvordan de forholder seg med hensyn til dette temaet, er ønsket å intervjue styrer, observere og intervjue to pedagogiske ledere i to barnehager. Blir refleksjon i forhold til taus kunnskap brukt i barnehagehverdagen? Blir refleksjon brukt som verktøy til videre læring og utvikling, i forhold til den kunnskapen assistentene har på den enkelte avdeling? Det er pedagogisk leders ansvar å sørge for at personalet er i stadig utvikling og læring. Dette er nedfelt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaverno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpersonaleno_NO
dc.subjectbarnehagerno_NO
dc.subjecttaus kunnskapno_NO
dc.titleHvordan kan førskolelærere legge til rette for videre læring ved å reflektere over personalets tause kunnskap?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber32 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel