Show simple item record

dc.contributor.authorJuul, Mona Renate Løvmo
dc.date.accessioned2012-02-27T12:38:47Z
dc.date.available2012-02-27T12:38:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145386
dc.description.abstractToddler - barna er små og hærlige mennesker, og de gir meg mye glede og fryd. De krabber og stabber med sine små føtter, smiler og ler, og det er ikke alltid like enkelt å forstå deres språk. Ut fra dette er "toddler - barna i barnehagen " mitt tema for fagoppgaven, og min problemstilling er: "Hvordan sikrer førskolelæreren at toddlerne får omsorg i barnehagedagen? ". Toddler er et engelsk ord, og det betyr på norsk . Toddler - er barn som stabber og går, og det er en betegnelse på barn i alderen 1-2 år. (Løkken 2007). Omsorg betyr omtanke, det å ta vare på noen, gi stell og pleie. I pedagogisk sammenheng betyr omsorg også ivaretakelse og stimulering, man skal vise empati, nærhet, være lydhør og vise vilje til samspill, (I. Bø og L. Helle, 2008, pedagogisk ordbok). For å kunne besvare min problemstilling skal jeg ut å gjøre undersøkelser i to barnehager, hvor jeg skal intervjue en styrer og en pedagogisk leder. Jeg skal skrive om hva lov om barnehager, rammeplanen for 2006 og temaheftet - for de minste barna i barnehagen, sier om omsorg i forhold til toddlerne og voksenrollen. Jeg skal gå dypere inn på begrepet toddier, og skrive litt om hvem toddleren er. Videre skal jeg gå dypere inn på begrepet omsorg og hva omsorg er, og hvordan man skal opptre som en omsorgsfull i barnehage. Jeg skal deretter skrive kort om Abraham Maslow's behovspyramide, dette fordi at han tar for seg menneskers ulike behov.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttoddlereno_NO
dc.subjectsmå barnno_NO
dc.subjectbarnehagenno_NO
dc.subjectomsorgno_NO
dc.titleToddlerbarna i barnehagenno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber27 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record