Show simple item record

dc.contributor.authorDevik, Siri Andreassen
dc.contributor.authorHellzèn, Ove
dc.date.accessioned2013-03-04T13:05:43Z
dc.date.available2013-03-04T13:05:43Z
dc.date.issued2013-03-04
dc.identifier.isbn978-82-7456-679-8
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146291
dc.description.abstractDet finnes generelt lite kunnskap om eldre med kreft, og spesielt når kreften når et avansert stadium og krever palliativ tilnærming. Samtidig som det kan forventes at geografiske helseulikheter vil øke i takt med en økende eldre befolkning, anses kunnskapen vi har om den rurale konteksten å være sparsom og utvelgende. Dette litteratursøket ønsker derfor å sette søkelys på hva vi vet om palliativ omsorg for hjemmeboende eldre som bor i rurale strøk: Hva består tilbudet av? Hvilke erfaringer har brukere og pårørende som mottar palliative tjenester i rurale strøk, og også hvilke utfordringer erfarer helsepersonell i denne konteksten?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;88
dc.subjectpalliasjonno_NO
dc.subjectkreftomsorgno_NO
dc.subjectkommunehelsetjenestenno_NO
dc.subjectrurale strøkno_NO
dc.subjecthjemmeboende eldreno_NO
dc.subjectlitteraturstudieno_NO
dc.titlePalliasjon i rurale strøk: lindrende omsorg for eldre kreftpasienter som bor hjemme. En systematisk litteraturstudieno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber49 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record