Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.date.accessioned2009-09-29T13:12:24Z
dc.date.issued2009-09-29T13:12:24Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-555-5
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146401
dc.description.abstractI Vassmarka i Åsen, Levanger kommune, er det utført konsekvensutredning for fugl og pattedyr for et planområde på ca 540 daa. Komplett artsliste av observerte fugler og pattedyr er presentert. Det er registrert 105 arter av fugl, hvorav 39 hekker og 12 sannsynligvis hekker i området. Det er 16 av artene som er på rødlista, hvorav en er sterkt truet, fem er sårbar og ti er nær truet. Det er registrert 20 arter av pattedyr i området, hvorav åtter arter yngler og fem sannsynligvis yngler. To av de registrerte artene er på rødlista. Omdisponering av arealene fra dagens skog til industriareal vil utrydde det meste av fugl og pattedyr i planområdet.en
dc.description.sponsorshipRG - prosjekt ASen
dc.format.extent2065443 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries95en
dc.subjectfuglen
dc.subjectpattedyren
dc.subjectnæringsparken
dc.subjectNord-Trøndelagen
dc.titleKonsekvensutredning for Vassmarka Åsen Næringspark: fugl og pattedyren
dc.typeOthersen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel