Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWillard, Eli Anne
dc.date.accessioned2011-01-04T10:20:27Z
dc.date.available2011-01-04T10:20:27Z
dc.date.issued2011-01-04T10:20:27Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146644
dc.description.abstractDenne undersøkelsen har satt søkelys på småbarnsfamilier hvor en av foreldrene sliter med psykiske problemer. Dette er i tråd med sentrale myndigheters anbefalninger om nødvendig hjelp og oppfølging slik at psykiske problemer hos barna kan forebygges. Formålet med undersøkelsen var å få mer kunnskap om de utfordringer disse familiene opplever å ha i hverdagen. Informantene har vært den av foreldrene som ikke har psykiske plager. Undersøkelsen har vært gjennomført som en kvalitativ studie basert på intervju med fem småbarnsforeldre hvorav tre var fedre og to mødre. Det ble benyttet narrativ tilnærming for å få tak i informantenes subjektive fortellinger om hverdagslivets utfordringer. Dette var viktig for å få et dypere innblikk i og forståelse for deres opplevelser, erfaringer og historier. For å analysere datamaterialet ble det gjennomført en manifest innholdsanalyse. This study has been focusing on families with young children where one parent is suffering from mental health problems. According to national recommendations, assistance and supervision should be given to prevent children from getting mental health problems. The purpose of this study was to gain more knowledge of the challenges these families have in everyday life. The informants in the study are the spouses of the parent with known mental problems. The study has been conducted as a qualitative survey interviewing five parents of young children. That includes three fathers and two mothers. Applying a narrative approach, the parents‟ subjective understanding of their challenges in everyday life were obtained. This was significant in order to gain a deeper insight and understanding of their experiences and stories. To analyze the resulting data from the study a manifest content analysis was conducted.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsmåbarnsfamilieren_US
dc.subjectfamilieperspektiven_US
dc.subjectpårørendesamarbeiden_US
dc.subjectbarneperspektiven_US
dc.subjectfamiliearbeiden_US
dc.subjectfamily perspectiveen_US
dc.subjectchildren's perspectiveen_US
dc.subjectfamily worken_US
dc.titleFamilier med små barn hvor en av foreldrene sliter med psykiske problemeren_US
dc.title.alternativeFamilies with young children where one parent is suffering from mental health problemsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber113 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel